Financiële belangenhartiging in een abonnement
Anders Financieel Maatwerk kent een abonnementensysteem. Wij bieden daarmee de mogelijkheid dat wij:

  • Uw financiële agenda beheren en bewaken
  • U attenderen op de door u uit te voeren concrete acties
  • Uw financiële vragen beantwoorden
  • Eén keer per jaar een gesprek hebben over uw gehele financiële situatie

Voor bovengenoemde dienstverlening koopt u bij Anders Financieel Maatwerk een vast aantal uren in afgestemd op uw persoonlijke wensen. Het abonnement heeft een looptijd van één jaar.