Privacy statement
Anders Financieel Maatwerk (hierna te noemen “AFM” ) beschermt en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in AFM stelt en wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. AFM zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van de relevante financiële dienstverleners die het uiteindelijke product en/of dienst leveren.

AFM houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.