Image

Echtscheidingsbegeleiding

Het belang van goede financiële afspraken en een ouderschapsplan

Een echtscheiding of beëindiging van een samenleving brengt, nog afgezien van de emoties, onzekerheid en veel vragen met zich mee als het gaat om de financiële gevolgen en de gevolgen voor de kinderen.

Mijn persoonlijke, professionele en oplossingsgerichte werkwijze is er op gericht om samen met u te komen tot acceptabele, realistische en werkbare afspraken. De uitkomst van het proces wordt vastgelegd in een convenant, en indien er minderjarige kinderen zijn, in een ouderschapsplan.
Voorbeelden van de onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:

  • hoe kunnen de belangen van de kinderen het best gewaarborgd worden?
  • wie draagt wat bij als het gaat om de kosten voor de kinderen?
  • is er recht op partneralimentatie en zo ja, welk bedrag en hoe lang?
  • hoe ziet de hypotheek eruit na onze scheiding?
  • wat zijn de gevolgen voor ons pensioen?
  • hoe verdelen wij ons gezamenlijke vermogen?

De werkzaamheden worden na het intakegesprek aan u geoffreerd, waarbij een inschatting wordt gemaakt van het aantal benodigde uren. Na acceptatie van de offerte wordt in overleg een eerste inhoudelijke afspraak met u gemaakt.

anders financieel maatwerk

Utrechtseweg 319a
3731 GA De Bilt
06 83 212 336