Image

Mediation

Vertrouwelijk en neutraal

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling tussen twee of meerdere partijen, bijvoorbeeld een burenruzie, een familieconflict of een arbeidsgeschil.

De mediation is ook een goede methode in de fase van een echtscheiding als partijen emotioneel nog niet in staat zijn om de financiële afspraken rondom de echtscheiding en de kinderen te kunnen maken. De bedoeling van mediation is dat partijen, met hulp van een onafhankelijke mediator, er in slagen hun geschil op te lossen. De mediator begeleidt de gesprekken en probeert de communicatie tussen beiden in goede banen te leiden.

Mediation vindt altijd plaats op vrijwillige basis. De gesprekken vinden plaats in vertrouwelijkheid. De voordelen van mediation zijn:

  • u houdt de oplossing van het geschil in eigen hand;
  • omdat er gezamenlijk gezocht wordt naar een oplossing kan de verhouding tussen partijen weer verbeteren. Dit is in het belang van alle betrokkenen;
  • mediation gaat meestal sneller dan een gerechtelijke procedure en is vaak goedkoper dan naar de rechter gaan. Bovendien eisen veel rechters tegenwoordig eerst een mediationtraject voordat er een gerechtelijke procedure gevoerd kan worden;
  • mediation kent een informeler karakter dan een rechtsgang, o.a. door de garantie van vertrouwelijkheid van de inhoud van de gesprekken.

anders financieel maatwerk

Utrechtseweg 319a
3731 GA De Bilt
06 83 212 336